Cum Cura

Voor mensen met lokaal agressieve en kwaadaardige gezwellen van het bot en de wekedelen

Cum Cura

Cum Cura is de overkoepelende VZW voor patiënten met zeldzame vormen van goedaardige, lokaal agressieve en kwaadaardige bot- en wekedelentumoren

l
Informeren

Wat houdt je ziekte in?
Wat zijn de gevolgen?
Welke hulp bestaat er?

Lees meer

Cum Cura verstrekt informatie over bepaalde zeldzame tumoren, de behandeling ervan, en de psychosociale en economische gevolgen:

Medisch
 • Hoe is je ziekte ontstaan en hoe wordt de diagnose gesteld?
 • Wat zijn de mogelijke behandelingen en hoe word je opgevolgd?
 • Tot welke gespecialiseerde ziekenhuizen kan je je wenden

 

Paramedisch
 • Wat mag je verwachten van je revalidatie?
 • Welke ondersteuning is er bij psychische en praktische problemen mogelijk?

 

Aanvragen en tegemoetkomingen
 • Wat als je hulp nodig hebt voor het huishouden of de kinderen?
 • Wat als je niet meer kan werken?
 • Wat als je woning moet aangepast worden?
 • Welke invloed heeft je ziekte op een aanvraag van een lening?

 

Voor elke subgroep wordt deze specifieke informatie verstrekt via een afzonderlijk platform. Dit bereik je via de juiste onderstaande link.

w

Ondersteunen

Waar loop je tegenaan?
Zijn er praktische tips?
Hoe gaan anderen hiermee om?

Lees meer

Cum Cura ondersteunt 3 doelgroepen met name:

 • patiënten
 • hun familie/naasten
 • (para)medische zorgverleners

Hierbij brengt de VZW de noden van de patiënt en hun naasten in kaart en zoekt samen naar oplossingen om de levenskwaliteit te verbeteren. Bovendien wil de VZW inspraak realiseren in de verdere ontwikkelingen van het gezondheidsbeleid en gezondheidsvoorzieningen als vertegenwoordiger voor de patiënt en de betrokkene.

Lotgenotencontact

Je bent niet alleen! Ontmoet lotgenoten.

Momenteel zijn we hard aan het werk een hele waaier aan verhalen, filmpjes en andere patiëntenanekdotes te verzamelen.

Ben je zelf patiënt of kennis van iemand met een van de zeldzame bot- of wekedelentumoren en wil je graag je verhaal delen?
Neem dan snel contact met ons op!

Concreet

Acties

Binnenkort zijn we hier helemaal klaar voor!

Fundraising

Steun ons goede doel!
Alle opbrengsten gaan integraal naar de werking van de VZW, het opstarten van acties en kankeronderzoek voor onze doelgroepen. 

Vrijwilligerswerk

Om te slagen in onze missie zijn wij op zoek naar gemotiveerde (ex) patiënten en vrijwilligers!

Lees meer

Je kan op elke manier bijdragen zolang het naar jouw vermogen, tijd en talent is. Zo kan je bijvoorbeeld een filmpje maken, tweets opvolgen, administratie verzorgen, helpen tijdens evenementen of lezingen, lotgenoten te woord staan, noem maar op.

Neem hieronder contact op

NEEM CONTACT OP